2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş olup daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ekonomi Hukuku alanında yükseklisansını tamamlamıştır. 2006 senesinden beri kendi bürosunda serbest avukatlık yapmaktadır.,2010 yılından beri de Çokkeskin & Aygün Avukatlık Bürosu’nda eşi ile birlikte yönetici ortak olarak çalışmaya devam etmektedir. Özlem Çokkeskin AYGÜN avukatlık mesleğinin yanı sıra 2017 senesinde Adalet Bakalnlığı’na bağlı olarak arabulucu olmuştur. Marmara Üniversitesinde İş Hukuku Uzman arabuluculuk eğitimini tamamlayarak Diyalog Arabuluculuk Merkezi’nde kurucu ortak olarak Arabulucuk faaliyetlerine devam etmektedir. İhtiyari olarak; Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Tüketici Hukuku,Miras Hukuku, Rekabet Hukuku ve Spor Hukuku alanlarında arabuluculuğun yanı sıra, zorunlu olarak İş Hukuku alanında arabuluculuk yapmaktadır.